כוכב יאיר - לוח הודעות

רישום לאיגוד השחייה

שלום רב,

בכדי לבצע רישום לאיגוד השחייה, אנו נדרשים למלא שני טפסים: 1. טופס הצהרת בריאות 2. טופס רישום שחין.

חשוב למסור את הטפסים המצורפים כשהם חתומים וממולאים, כולל צילום של ספח תעודת הזיהוי בו מופיעים פרטי השחיין.

 

 הוראות למילוי טופס הרשמת שחיין (טופס כחול):

א) הורד את הטופס ושמור אותו במחשב האישי

ב) פתח מחדש את הטופס מהמחשב האישי

ג) הקלד את הנתונים במקומות המתאימים

ד) בגמר ההקלדה שמור את הטופס במחשב האישי והדפיסו

ה) חתום על הטופס (אם הנך קטין, החתם גם את אחד ההורים), מסור למזכירות המועדון.

ו) ניתן גם למלא בכתב יד

טופס הרשמת שחיין

 

הוראות למילוי טופס בדיקות רפואיות:

א) הורד את הטופס והדפיסו

ב) מלא את כל הפרטים

ג) חתום במקום המתאים (קטין יחתים גם את אחד מהוריו)

ד) מסור את הטופס הממולא למזכירות המועדון

ה) החתם את הרופא המבצע את הבדיקה הרפואית (היה וביצעת השנה בדיקה רפואית והנך רשום לאיגוד, ניתן להמתין עם הבדיקה לעת זו)

  טופס בדיקות רפואיות

Please reload